22. oktober 2012

Born i Angvik støttar Amnesty med kafè og tombola

Kafè: Ella Kjærnli og Frida Angvik solgte bakels, kaffe og kaker
Flinke ungar i Angvik laga kafè og samla inn pengar til årets TV-aksjon. Ella Gulløv Kjærnli (7 år) og Frida Angvik (7 år) solgte kaker og bakels på stabburskafèen, medan Olav Sætran Solli (7 år) hadde eigen stand med loddsal og gjettekonkurransar. Edvard Sætran Solli (9 år) organiserte omvising i fjøset, noko som var veldig populært blant dei som kom.
Til saman var om lag 50 personar innom småbruket oppi Lia for å støtte TV-aksjonen.
Dagen vart avslutta med tur til Batnfjord for å levere bøssa, og oppteljinga viste  heile 4300 kr!

Loddsal: Olav Sætran Solli hadde laga tombola og gjettekonkurransar.
Oppteljinga viste 4300 kr!
Kaninane var populære innslag i fjøsen. Sanna Havdal kosar med kanina Eli.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar