26. april 2021

Prosjekt Gapahuk

Hei alle sambygdinger.

Bygdelaget planlegger å få fraktet opp materialer til Gapahuken som skal bygges oppå Nessahammarn i uke 18.
Materialene skal flys opp med helikopter, og dette må forberedes, slik at selve flyjobben går så raskt som mulig.
Vi kaller derfor inn til dugnad tirsdag 27. april, kl. 1730.
Oppmøteplass ved Angvik Næringspark.

Vi skal lage til hiv for transporten, både nede ved Næringsparken, og oppe ved lunningsplassen, der grovkonstruksjonen ligger.

Ellers så må det ryddes litt i landingssonen, der vi ønsker å plassere materialene. Når først motorsagene er igang der oppe, så er det også en del skog som skal sages ned, for å åpne opp for utsikten ned mot bygda og Tingvollfjorden.
De som disponerer motorsag, oppfordres til å ta med den. Bygdelaget stiller med sagkjed-olje og bensin.
Håper at så mange som mulig vil være med på å realisere dette prosjektet.


Terje Angvik
Leder
Angvik Bygdelag
 13. april 2021

Vedr. fellesarrangement 17. mai for indre Gjemnes

Allaktivitestshuset på Heggem er for tiden stengt pga av reparasjoner etter vannlekkasje.

Det er fortsatt Covid-19 restriksjoner for større arrangement.

Pga dette kan vi ikke arrangere felles 17.Mai feiring for bygdene i indre Gjemnes/Angvik skolekrets 2021.

Mvh
Osmarka Bygdalag