15. februar 2012

ÅRSMØTE I ANGVIK IDRETTSLAG


Angvik IL avholder årsmøte onsdag 7. mars kl 20.00 på Bygdestua

Saker:
- Årsmelding
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt
Forslag til saker bør være forelagt styret innen onsdag 29. februar.

Vi mottar gjerne innspill i forhold til hvilke aktiviteter du ønsker idrettslaget skal drive med, og eventuelt hva du kan bidra med selv.

Styret i Angvik IL


13. februar 2012

Stem fra Angvik Gamle Handelssted som årets reiselivsperle

Som Angvikpostens lesere kanskje har fått med seg, er Angvik Gamle Handelssted en av 15 kandidater i landet som kjemper om å bli årets reiselivsperle. Det er nedsatt en jury som har valgt ut disse 15 destinasjonene, men en del av konkurransen er å bli stemt på av folket.

Angvikposten oppmoder derfor alle som har tilgang på facebook (er dessverre bare her en kan stemme) til å gå inn på: http://www.facebook.com/Reiseliv?sk=app_335927766439927&app_data=2%3B4042 og stem!!