15. februar 2012

ÅRSMØTE I ANGVIK IDRETTSLAG


Angvik IL avholder årsmøte onsdag 7. mars kl 20.00 på Bygdestua

Saker:
- Årsmelding
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt
Forslag til saker bør være forelagt styret innen onsdag 29. februar.

Vi mottar gjerne innspill i forhold til hvilke aktiviteter du ønsker idrettslaget skal drive med, og eventuelt hva du kan bidra med selv.

Styret i Angvik IL


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar