26. september 2012

Nye gatelys i bygda


Angvik Vassverk fikk i forrige uka ferdigstilt arbeidet med montering av gatelys i Plassaveien på Vollan, og veien nå opplyst helt til endes på kveldstid..

Dermed er det  totalt 103 armaturer som lyser opp bygda. 


19. september 2012

Strikkekafé


Vi inviterer til høstens første strikkekafè på Bygdestua TORSDAG 20.september kl 19.30.


Det blir kaffe,kaker og loddsalg med fine premier.


Velkommen!


12. september 2012

Stort vannforbruk


Angvik Vassverk sliter med unormalt stort vannforbruk for tiden. De siste ukene har det gått ut ca 15 000 liter mer i døgnet enn hva som er normalt. Vi ber derfor folk hjelpe oss med å finne årsaken til dette. Enten er det en liten lekkasje, eller det kan være en krane som står åpen.
Hvis noen har tips, så gi beskjed til Ketil, tlf 97528829, eller Ola, tlf. 97143044.

Med hilsen

Angvik Vassverk


10. september 2012

Bunnpris Angvik har installert panteautomat

Bunnpris Angvik har nylig fått installert ny panteautomat på butikken.

Det betyr at det nå er kunden selv som må mate automaten med flasker og bokser, noe de butikkansatte gjorde manuelt tidligere.
Middag på Bygdastuå
5. september 2012

Indre Gjemnes står samlet i saken om skolen

Bygdelagene i indre Gjemnes står samlet. F.v. leder i Angvik
Bygdalag Kjetil Erstad, leder i Osmarka Bygdelag Jon Arild Birkeland,
leder i Fagerlia Grendautval Guri H. Fagerlie, leder i Flemma Bygdalag Liv
Jorun Flemmen og leder i FAU ved skolen Unni Kjelleberg Solli.
 Etter et fellesmøte mellom grendalaga/bygdelaga i indre Gjemnes og foreldreutvalget ved Angvik skole tirsdags kveld, står alle samlet bak en fellesuttale, der det står:

Viser til vedtak i Gjemnes kommunestyre om utredning av nedlegging av 5. - 7. klassetrinn ved Angvik skole. Styra i bygdelaga i indre Gjemnes, Flemma, Osmarka, Fagerlia og Angvik, samt foreldreutvalget ved Angvik skole, har i fellesmøte samlet vedtatt at forslaget er helt uakseptabelt. Vi går på det sterkeste imot at elever ned i 9-årsalderen må sendes i inntil tre timer med buss hver dag, og vil ikke akseptere ei slik løsning.

Underskrevet av lederne i alle bygdelaga, samt leder i FAU.