12. september 2012

Stort vannforbruk


Angvik Vassverk sliter med unormalt stort vannforbruk for tiden. De siste ukene har det gått ut ca 15 000 liter mer i døgnet enn hva som er normalt. Vi ber derfor folk hjelpe oss med å finne årsaken til dette. Enten er det en liten lekkasje, eller det kan være en krane som står åpen.
Hvis noen har tips, så gi beskjed til Ketil, tlf 97528829, eller Ola, tlf. 97143044.

Med hilsen

Angvik Vassverk


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar