5. september 2012

Indre Gjemnes står samlet i saken om skolen

Bygdelagene i indre Gjemnes står samlet. F.v. leder i Angvik
Bygdalag Kjetil Erstad, leder i Osmarka Bygdelag Jon Arild Birkeland,
leder i Fagerlia Grendautval Guri H. Fagerlie, leder i Flemma Bygdalag Liv
Jorun Flemmen og leder i FAU ved skolen Unni Kjelleberg Solli.
 Etter et fellesmøte mellom grendalaga/bygdelaga i indre Gjemnes og foreldreutvalget ved Angvik skole tirsdags kveld, står alle samlet bak en fellesuttale, der det står:

Viser til vedtak i Gjemnes kommunestyre om utredning av nedlegging av 5. - 7. klassetrinn ved Angvik skole. Styra i bygdelaga i indre Gjemnes, Flemma, Osmarka, Fagerlia og Angvik, samt foreldreutvalget ved Angvik skole, har i fellesmøte samlet vedtatt at forslaget er helt uakseptabelt. Vi går på det sterkeste imot at elever ned i 9-årsalderen må sendes i inntil tre timer med buss hver dag, og vil ikke akseptere ei slik løsning.

Underskrevet av lederne i alle bygdelaga, samt leder i FAU.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar