22. desember 2017

Grensejustering, ikke deling

Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå avgjort etter spørsmål fra ordfører og rådmann i Gjemnes i saken.

Dvs at prosessen vil gå sin gang slik som skissert. 

Det er også kommet informasjon fra Fylkesmannen vedr. innbyggerhøringa; 

"Fylkesmannen vil med dette infoskrivet gjere greie for telefonundersøkinga som skal gjennomførast i samband med vår utgreiing av grensejustering. Dette gjeld mogleg grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.19. desember 2017

God gammaldags jultrefest

4. Juledag kl 16:00 blir det "God, gammeldags juletrefest» på bedehuset i Angvik.


Det blir underholdning, rømmegrøt, kaffe med noe attåt, julesang, juleevangeliet m.m.


Og kanskje kommer nissen i år også...

Hjertlig velkommen!

18. desember 2017

Gjemnes kommune vil framstå som et blodfattig restområde

Geir Vinsand mener Gjemnes kommune må avklare veivalg og 
langsiktige løsninger med de endringene og rammebetingelsene 
som nå blir lagt i årene framover.(Foto: Janne-Marit M. Falch)
Frykter at utsettelse av nødvendige beslutninger i Gjemnes kommunestyre kan svekke kommunens økonomiske og faglige forutsetninger.

Det sier Geir Vinsand i NIVI-analyse, en av landets fremste eksperter på kommunal forvaltning og en av de med mest erfaring og best oversikt over kommunereformen. Vinsand jobber blant annet med å rådgi norske kommuner i forbindelse med reformen.

Angvikposten tok kontakt med han i forbindelse med utredningsarbeidet av grensejustering der vi stilte han noen spørsmål om hans vurdering rundt dette temaet.

Hvilke tanker har du rundt grensejusteringssøknaden for bygdene i Indre Gjemnes, altså bygdene/grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka?14. desember 2017

Førjulskonsert på Angvik Bedehus

Den tradisjonelle førjulskonserten blir på Angvik Bedehus laurdag 23.12. kl. 18.00.

Program:
-      Solosang: Marit Silset
-      Flemma Songlag
-      Jule-evangeliet
-      Angvik Hornmusikk.


Vi ønsker alle hjerteleg velkommen til
konserten.

Angvik Hornmusikk

Leserinnlegg fra Lars Wiik

Gjemnes kommune -  ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 - 2021 !

Gjemnes kommunestyre  behandlet den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 - 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i  hele kommunen, satsing  i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel,  kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører  prioriteringer.

Folketallet  i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.12. desember 2017

Årets siste Bygdestuemiddag

Årets siste Bygdestuemiddag serveres i morgen onsdag 13. desember fra kl. 15.30. på Bygdastua.

Meny:
Pinnekjøtt med kokte poteter
Kålrabistappe
Riskrem med rød saus


Velkommen!