22. desember 2017

Grensejustering, ikke deling

Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nå avgjort etter spørsmål fra ordfører og rådmann i Gjemnes i saken.

Dvs at prosessen vil gå sin gang slik som skissert. 

Det er også kommet informasjon fra Fylkesmannen vedr. innbyggerhøringa; 

"Fylkesmannen vil med dette infoskrivet gjere greie for telefonundersøkinga som skal gjennomførast i samband med vår utgreiing av grensejustering. Dette gjeld mogleg grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.Opinion AS vil på oppdrag frå Fylkesmannen gjennomføre telefonundersøkinga.
Gjemnes kommune fekk oppdraget med å samle inn telefonnummer til alle innbyggarar over 16 år i indre Gjemnes . Alle tilgjengelege telefonnummer frå denne lista vil bli ringt opp inntil 10 gonger.

Det vil i telefonundersøkinga bli stilt eitt hovudspørsmål med tre svaralternativ.
Resultatet frå telefonundersøkinga vil være klart i veke 6, og blir då sendt over til kommunen og søkar for grensejusteringa i indre Gjemnes.

Fylkesmannen vil i løpet av veke 1 sende faktagrunnlaget omkring grensejusteringa til Gjemnes kommune med kopi til søkar av grensejusteringa for indre Gjemnes.

Vi oppmodar kommunen om å legge ut all informasjon om utgreiinga/telefonundersøkinga av grensejusteringa på sine heimesider, og synleggjere for innbyggarane kva slags telefonnummer som ringer dei opp i undersøkinga. Fylkesmannen legg også ut aktuell informasjon på våre heimesider".

Vi legger ut all relevant informasjon vedr. dette på våre nettsider etterhvert.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar