14. desember 2017

Leserinnlegg fra Lars Wiik

Gjemnes kommune -  ekspansiv satsing på vekst og utvikling i økonomiplanen for 2018 - 2021 !

Gjemnes kommunestyre  behandlet den 12. desember økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2018 - 2021, og årsbudsjettet for 2018.

Kommunen viser i økonomiplanen for 2018 – 20121 en vilje til offensiv satsing på vekst og utvikling i  hele kommunen, satsing  i undervisningssektoren, i kultursektoren, i boligområder, industriareal og samferdsel,  kan nevnes. Høyre og Frp- regjerings reduksjoner i rammeoverføringer for kommunen er selvfølgelig en trussel som medfører  prioriteringer.

Folketallet  i kommunen øker, veksten i bygging av nye boliger fortsetter, og når virkningen av det nye sjukehuset på Hjelset slår inn forventes en sterk økning i utbyggingen av boligtomter innenfor kommunens grenser. Pendlerstrømmen til Molde er redusert betydelig i 2016 / 2017 pga. nedgang i arbeidsplasser.


At kommunen satser viser utbyggingen av Angvik skole i denne perioden, og planene for utbygging av Batnfjord skule. Nytt sykehjem på Batnfjordsøra er en  helt avgjørende satsing for fremtiden. Når ny E39 fra Astad – til Bjerkeset blir realisert i nær fremtid må anledningen gripes for å gjøre kommunesenteret attraktivt. Nytt sjukehus for Helse Midt- Norge på Hjelset forventes å bidra til at tomter i avstand 15 - 20 min. fra Batnfjorsøra  blir særlig attraktive - og tomter må forventes attraktive  opp til pendleravstanden på ca. 50 min i hele kommunen. Interessen for fritidsbebyggelse og fritidsanlegg forventes også å øke.

Jeg forventer at kommunestyrerepresentantene fra alle partier nå satser på at innbyggerne i Gjemnes kommune kan forvente en fremtid med vekst, utvikling og optimisme, og at kommunen holdes samlet.


Lars Wiik (medlem i Gjemnes Senterparti, også tidligere leder i Fagerlia grendautvalg)
1 kommentar:

  1. Er dette ment ironisk. Slik som kommune økonomien, fylkest laveste vekst for tredje året på rad, sparetiltak som bare blir større år for år, da er det lurt å doble finansutgiftene og dømme innbyggeren til fattigdom de neste 50 år. For da får vi en fremtid med vekst, utvikling og optimisme

    SvarSlett