15. januar 2019

Storstilte planer for vekst i bygda

Storstilt satsing på boliger i Angvik
Angvik Gruppen la idag fram sine planer for en storstilt offensiv for Angvik. 40 boliger og 100 - 120 innbyggere de neste 5-7 åra er den ambisiøse planen.

Med på laget har de grunneiere, bedrifter, kommunen og bygdelaget.

"Vi har 5 utbyggingsprosjekter som nå er under planlegging. Noen snart klare for bygging, andre er under planlegging og regulering" , sier styreleder i Angvik Gruppen Stig O. Jacobsen, daglig leder i Angvik Byggkompani, Øystein Angvik og grunneier og daglig leder i Angvik Prosjektering, Vegard Indergård i en uttalelse.

Bak de ambisiøse planene er målet å tilby nye innbyggere så unike boligområder, tilpasset de enkeltes behov og dermed bli en attraktiv plass å bosette seg.

De forskjellige områdene er:7. januar 2019

Informasjon vedrørende Flemma Grendahus

(Klikk på skrifta for å få det i opprinnelig lesestørrelse).

Nye vedtekter er lagt ut under: