23. februar 2010

SMS - tjeneste


Nå er det muligheter for alle å få SMS-bygdeinfo rett på mobilen. Mange har allerede meldt seg opp på Angvik Bygdelag sin SMS-bygdeinfo gjennom lister lagt ut på Bunnpris Angvik tidligere i år, der de med jevne mellomrom får info om forskjellige arrangementer. Men for de som fortsatt ikke har meldt seg opp med denne tjenesten, kan det gjøres ved å sende; bygdeinfo+mobnr., til 91125945 eller på epost; vegard@angvik-prosjektering.no.


18. februar 2010

Bygdeboka

For de som ennå ikke har sikret seg gards- og ættesoge for Angvik og omegn, har dere ennå muligheter for det. Boka er trykt opp i et opplag på 700 bøker, og vi anbefaler at dere sikrer dere eksemplarer både til dere selv og eventuelle etterkommere. Siden det er store kostnader forbundet med opptrykking, skal det mye til for at det blir opptrykt et nytt opplag.


16. februar 2010

Angvik Næringspark

For de som har utsikt ned til næringsparken, har dere sikkert observert stor aktivitet i og rundt lokalene i det siste. Dette er ikke uten grunn, for det er stor aktivitet. Det ferdigstilles i disse dager ca. 350 m2 med nye og flotte kontorarealer fordelt på 15 kontorceller med tilhørende fellesareal. Som mange kanskje allerede har fått med seg, har Gjemnes Regnskap allerede flyttet inn og tatt lokalene i bruk. Resterende bedrifter kommer på plass i løpet av februar måned, og det er kun ei kontorcelle som per i dag ikke er utleid.8. februar 2010

Angvik Vassverk har sørget for nye veilys i Angvik

Staten krevde at alle veilys som inneholdt det giftige PCB måtte skiftes ut.

Her i Angvik medførte det store kostnader og mye arbeid å bytte ut de 26 gatelyslampene som inneholdt PCB. Angvik Vel har tidligere vært ansvarlig for gatelysa i bygda. Foreningen maktet imidlertid ikke utgiftene med å skaffe nye lamper.

Hvem skulle organisere, betale og sørge for at arbeidet ble gjort?


Angvik treningssenter

Etter iherdig dugnadsinnsats åpnet Angvik Treningssenter i nyoppussede lokaler i Angvik Næringspark 2. nyttårsdag. Treningssenteret har et bredt utvalg av apparater både til kondisjon og styrke, samt frivektsavdeling. I tillegg tilbyr treningssenteret solarium m/myntinnkast. Med ca. 50 treningsglade medlemmer må det så langt sies at dette tilbudet har blitt en suksess. I tillegg til helsebringende aktiviteter har treningssenteret også blitt en sosial møteplass i hverdagen på tvers av aldersgruppene.Treningssenteret drives av en prosjektgruppe som en underavdeling av Angvik Bygdelag, og ideen bak prosjektet er at alt eventuelt overskudd av driften skal komme medlemmene til gode gjennom stadig forbedring og videreutvikling av tilbudet. I neste fase av prosjektet planlegges det et tilleggsareal med egen avdeling for spinning og noen flere styrkeapparater.


7. februar 2010

Nordisk mesterskap i skialpinisme

Oddrun Brakstad Orset kom på andre plass i nordisk mesterskap i skialpinisme i Todal. Se innslag fra TKTV her. (Foto TKTV)