8. februar 2010

Angvik Vassverk har sørget for nye veilys i Angvik

Staten krevde at alle veilys som inneholdt det giftige PCB måtte skiftes ut.

Her i Angvik medførte det store kostnader og mye arbeid å bytte ut de 26 gatelyslampene som inneholdt PCB. Angvik Vel har tidligere vært ansvarlig for gatelysa i bygda. Foreningen maktet imidlertid ikke utgiftene med å skaffe nye lamper.

Hvem skulle organisere, betale og sørge for at arbeidet ble gjort?

Det var formannen i Angvik Vassverk A.L. Ketil Angvik, som klekte ut ideen om å bruke vassverket som organisatorisk selskap. Vassverket får også moms-refusjon på både investeringer og strømutgifter.

På årsmøte i Angvik Vassverk A.L. 19.03.09 ble det enstemmig vedtatt at Vassverket tok over ansvaret for drift og vedlikehold av gatelysa i bygda fra 01.05.09. Istad Kraft hadde da allerede sørget for riving av de gamle armaturene.

Investeringskostnadene ble ved planleggingen beregnet til rundt 125.000,- kroner. Strømutgiftene er om lag 25.000,- kroner pr.år. På grunn av grundige forhåndsundersøkelser, og etter forhandlinger, ble investeringsutgiftene vesentlig redusert. Monteringsutgiftene ble også svært lave. Med godkjenning av Statens Vegvesen, og melding av ferdistillelse, er Angvik Vassverk berettiget til å få tilskudd fra det offentlige på 72.800,- kroner, som vel kommer snart.

Nå betaler alle abonnenter i Vassverket gatelysavgifta over giroen for vassavgifta. Noe som er i samsvar med det enstemmige årsmøtevedtaket. Slik har vi fått nye gatelys til glede for oss alle.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar