16. februar 2010

Angvik Næringspark

For de som har utsikt ned til næringsparken, har dere sikkert observert stor aktivitet i og rundt lokalene i det siste. Dette er ikke uten grunn, for det er stor aktivitet. Det ferdigstilles i disse dager ca. 350 m2 med nye og flotte kontorarealer fordelt på 15 kontorceller med tilhørende fellesareal. Som mange kanskje allerede har fått med seg, har Gjemnes Regnskap allerede flyttet inn og tatt lokalene i bruk. Resterende bedrifter kommer på plass i løpet av februar måned, og det er kun ei kontorcelle som per i dag ikke er utleid.


Parallelt jobbes det også med å få ferdig den nye kantina som skal ligge i toppetasjen, med flott utsikt over bukta. Her legges det også til rette for et topp moderne møterom. Dette blir samlingspunktet for alle bedriftene i næringsparken, både produksjons – og kontorbedriftene. Bygget vil også etter hvert bli godt skiltet, slik at besøkende finner frem til rette bedriften.
Siden startskuddet for etablering av Angvik Næringspark, har antall bedrifter økt jevnt og trutt. Per i dag er det ca 12 forskjellige bedrifter og som er etablert inne i næringsparken samt flere virksomheter knytt til området. Til sammen er det ca. 40 arbeidsplasser tilknytt næringsparken i dag. Det arbeides også med flere leietakere, uten at dette er helt på plass ennå.

Er det noen som går svanger med en idé om å starte opp med noe, anbefaler vi et godt grúndermiljø ved Angvik Næringspark.


Gjemnes-Regnskap ANS har fått ny adresse og nye telefonnummer:

Adresse: Angvik Næringspark, 6636 Angvik
Telefon: 71 29 10 10
Telefaks: 71 29 10 11

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar