29. januar 2018

Innbyggerhøringene for Indre er klare

Her er foreløpig resultat av innbyggerhøringene i Indre Gjemnes. Svarprosent på 80

                                                                                

Bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Heggem/Øye i Gjemnes kommune søker til nye Molde kommune

GJEMNES
 Bli i egen kommune

35%
Overflytting Molde

57%
Vet ikke

7%
Svarprosent

80%


22. januar 2018

Informasjon fra Opinion vedrørende telefonhøringa


Telefonhøringa fortsetter ut denne uka, men les info fra Opinion hvis du ennå ikke er oppringt.
16. januar 2018

Quiz i Flemma

Quiz i Flemma fredag 19. januar. Kort påmeldingsfrist.
10. januar 2018

Folkemøte i Flemma


Kommer du på folkemøte i morgen torsdag 11. januar kl. 19.00 på Flemma
 grendahus? Bildet er fra folkemøte i forbindelse med kommunereformen i 2016.
(Foto: Ricard Neergaard, RB)
I forbindelse med folkemøtet i Flemma i morgen torsdag 11. januar 2017 kl. 19.00, legger vi ut søknaden om grensejustering på siden her. Den ligger nå på høyre side under "Linker".

Dette er søknaden om utredning av grensejustering som styret i Angvik Bygdelag sendte i etterkant av kommunestyremøtevedtaket i slutten av juni i 2016, der det som kjent ble et flertall for å fortsette som egen kommune.
Det er denne som danner grunnlaget for den prosessen som nå utredes.

Det appeleres samtidig om at folket i Indre møter opp på folkemøte i morgen, hvor en får en full gjennomgang av hele saken. Bakgrunn for søknaden, prosessen og veien videre. Ordfører Knut Sjømæling og rådmann Birgit Eliassen fra Gjemnes kommune er invitert, samt ordføreren i Molde og leder av fellesnemnda for nye Molde kommune, Torgeir Dahl! Møt opp folkens!!

6. januar 2018

4. januar 2018

Hva er status for utkant-Molde idag, Torgeir Dahl?

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, sier de idag har en
desetralisert skole- og barnehagestruktur som skal
understøtte en balansert vekst i hele kommunen, og at dette
er en politikk som blir videreført i nye Molde kommune.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL, RB
Gjennom utredningen om en eventuell grensejustering opplever vi at mange er skeptiske til å bli en utkant av Molde. Mange mener at ved en eventuell innlemmelse i Molde, vil vi bare bli en utkant som ikke har noen stemmerett, eller at det kommer til å bli sammenslåing av skoler og barnehager så snart dette eventuelt blir en realitet.

Angvikposten gjorde derfor en hendvendelse til ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, der vi stilte han spørsmål om status på utkantene idag, slik som Kleiveområdet, Skålahalvøya og Bolsøya.

"I motsetning til Ålesund og Kristiansund har vi i Molde et kommunestyre og ikke et bystyre. I det ligger det en erkjennelse av at Molde kommune ikke primært er en bykommune, men en landkommune med betydelige landbruksressurser.".