18. februar 2010

Bygdeboka

For de som ennå ikke har sikret seg gards- og ættesoge for Angvik og omegn, har dere ennå muligheter for det. Boka er trykt opp i et opplag på 700 bøker, og vi anbefaler at dere sikrer dere eksemplarer både til dere selv og eventuelle etterkommere. Siden det er store kostnader forbundet med opptrykking, skal det mye til for at det blir opptrykt et nytt opplag.

Boka er å få kjøpt over disk på Bunnpris Angvik, kommunehuset og Nikoline på Batnfjordsøra og ved Drøpping bokhandel på Tingvoll. Den kan også bestilles på tlf: 958 92 450 eller 906 72 148.
Prisen på boka er kr 600,-. For bestilling over telefon må det beregnes kr 115,- i porto for tilsending.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar