30. august 2012

Viktig melding!


Til alle innbyggerne og alle med tilknytning til Angvik skole

Et flertall i Gjemnes kommunestyre har vedtatt å utrede flytting av klasser fra Angvik skole til Batnfjordsøra barne- og ungdomskole.
Etter å ha mottatt mange henvendelser fra sinte, frustrerte og skuffede foreldre og innbyggere, vil vi i Angvik Bygdelag nå komme med litt info om hvordan vi vil følge opp.Styret i Angvik Bygdelag har, sammen med leder i foreldreutvalget ved skolen (FAU), de siste kveldene jobbet intenst med å samle info, koordinere og få en oversikt over saken. Det vi blant annet har brukt tid på er å mobilisere FAU, samt lederne i bygdelagene i Flemma, på Osmarka og på Fagerlia. Det er nå berammet fellesmøter i disse foraene tirsdag 4. september.


Vi jobber også med å framskaffe info om lover og regler, samt å kontakte konsulenter innenfor skole og samfunn. Vi har et godt nettverk og benytter oss nå av dette.


Kommunen arbeider nå med å kartlegge de eventuelle innsparingene med et slikt tiltak, og avgjørelsen er i neste omgang opp til politikerne i kommunestyret. Slik det er i kommunen vår nå, tar vi ingen sjanse på å sitte på gjerdet. Her må det arbeides med løsninger!

Etter de møtene vi har hatt i bygdelaget og de samtalene vi har hatt med de rette aktører, er vi sikre på en ting; SKOLEN I INDRE GJEMNES SKAL OGSÅ I FRAMTIDA BESTÅ AV KLASSER FRA 1. TIL 7. TRINN, MINST. Så får vi se hva vi får ut av den jobben vi nå planlegger å gjøre framover, og i hvilken regi skolen blir.

Vi håper og tror på full mobilisering fra dere alle framover, og vi aner vi allerede har ryggdekning for å arbeide videre med alternative løsninger.

Mer info kommer etter hvert.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar