3. juni 2013

Dugnaden på Flemma gravstad må utsetjast!

Den planlagte dugnaden på Flemma gravstad må utsetjast!

Treet i gjerdet blir ikkje tørt nok for maling etter at det laurdag vart vaska, og med det regnet som har kome siste dagane.


Det vil bli kunngjort dato for ny dugnad.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar