13. oktober 2010

Siste nytt fra Angvik IL


Angvik IL jobber fortsatt med å realisere kunstgrasbanen i bygda. Vi er i dialog med kommunen og de stiller seg positive til prosjektet. Vi er inne i en prosess der vi skal levere en revidert søknad til kommunen og idrettskretsen.
Vi vil i tiden framover være avhengige av hjelp fra bygdefolket både når det gjelder dugnad og eventuelt økonomisk støtte for at banen skal bli en realitet. Dette vil vi komme tilbake til senere. Før vi kommer så langt vil dere motta faktura i posten med årskontingent fra idrettslaget. Vi oppfordrer dere til å betale og føre opp navn, slik at vi kan oppdatere medlemsoversikten vår.

Hilsen styret i Angvik IL.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar