25. februar 2013

Årsmøte i Angvik Idrettslag


Angvik Idrettslag kaller inn til årsmøte på Bygdastua mandag 18. mars klokka 19.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen og saksliste
3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Valg av leder, kasserer, sekretær, vara, revisor, valgkomité.
8. Vedta ny lov i tråd med ny lovnorm som alle idrettslag tilknyttet NIF må ta i bruk. Lovnormen er å finne på 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret minst 2 uker før årsmøtet.


Angvik Idrettslag


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar