20. februar 2013


PRESSEMELDING II

Det ble avholdt valgmøte i Sparebankstiftelsen Tingvoll 18.02.13, hvor kundene i Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll med bostedsadresse i Tingvoll og Gjemnes kommuner skulle velge 2 representanter og 4 varamedlemmer til Stiftelsens generalforsamling.

Følgende representanter ble valgt til medlemmer av generalforsamlingen:


Bernt Angvik, Angvik og Laila Grete Langdal Hansen, Tingvoll for perioden 2013 - 2016.

Som varamedlemmer for 2013 ble valgt: Jens Magne Gjul, Gyl, Guri Britt Orø, Tingvoll, Eirik Ståle Ranheim, Flemma og Kristin Waagen, Torjulvågen.


Tingvoll, 19.03.13
Kontaktperson:
Finn Moe Stene tlf.:  91 32 04 11


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar