27. februar 2013

Melding fra Angvik vassverk!


På grunn av svært lav grunnvannstand ser vi oss nå nødt til å oppfordre abonnentene i vassverket om å spare på vatnet.
Det bes om at vi alle prøver å begrense vannforbruket så mye som mulig i en periode framover.

Med vennlig hilsen,
Styret


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar