20. oktober 2016

Angvik Bygdelag ber om svar fra Fylkesmannen

På styremøte i Angvik Bygdelag onsdag 19. oktober, ble det i SAK 4 tatt opp status vedr. søknaden om grensejustering som ble sendt Fylkesmannen i juni.

Som kjent kom Fylkesmannen med sin tilrådning om kommunestruktur for fylket for kort tid tilbake, der han anbefaler at Gjemnes kommune, uten Bergsøya, blir en del an nye Molde kommune. Fylkesmannens vurdering er at Gjemnes kommune idag er svært sårbar og at det er behov for en snarlig avklaring hvor kommunen skal høre til, også i spørsmålet om grensejustering.

Til RB-nett 11/10-16 uttaler ordføreren i Gjemnes at formannskapet i Gjemnes tar Fylkesmannens tilrådning til etterretning, men at det ikke blir tatt nye initiativ i saka.

Angvik Bygdelag er svært bekymra over at et lite flertall av politikerne i Gjemnes fremdeles ikke vil ta inn over seg behovet for endringer. Dette på tross av at både Telemarksforskning, rådmannen og Fylkesmannen nå klart har konkludert med at Gjemnes kommune ikke vil være i stand til å greie seg alene i framtida. 

Angvik Bygdelag har på bakgrunn av dette behov for å få avklart hvordan initiativet til grensejustering blir fulgt opp nå når Gjemnes kommune ikke ser ut til å reagere på Fylkesmannen sin oppfordring om å gjøre en ny vurdering. 
Angvik Bygdelag sender derfor nå et skriv til Fylkesmannen for å få svar på disse spørsmåla, samt at de også ønsker å få opplyst hva som blir prosessen og tidsplanen videre.
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar