17. november 2017

Indre var samla til fellesmøte

Alle bygdelaga i Indre var samla for å få informasjon om
utredning av grensejustering. (Foto: Angvikposten)
Det er et høyt tempo i f. m. utredningsarbeidet etter at departementet ga grønt lys for å starte utredningsprosessen 2. november. Angvik Bygdelag har siden hatt oppstartsmøte med Fylkesmannen og de berørte kommuner og torsdag 16. november var alle bygdelaga i Indre samla for informasjon og spørsmål rundt dette arbeidet.
Alle bydelaga møtte med flere representanter og behovet for informasjon om prosessen var stort og kom fort til overflaten.

Angvik Bygdelag sin agenda for møtet, foruten å informere om selve prosessen, var å ta med møtedeltakerne inn i grunnlaget for søknad om utredning. Presentasjonen gikk i dybden av hva vi kunne forvente oss av vår nåværende kommune de neste åra, budsjett og tall-material, generelle framtidsutsikter og nasjonale føringer, samlet opp mot det vi kan ta med oss inn i forhandlinger og forvente av Nye Molde kommune (NMK).

Fra Angvik Bygdelag sin side var det viktig å få kjørt dette møte, rette opp en del antagelser og misforståelser, svare på konkrete gode spørsmål, ta innover oss de mange meningsytringene i og
 rundt saken, det følelsesmessige aspekte osv. Vi har forståelse for de delte meningene rundt dette, men med de rammene som nå blir framlagt i Gjemnes, godt dokumentert i kommunens økonomiplan for de 4 neste åra, med budsjettkommentarer fra avdelingene om at de vil slite med å innfri lovpålagte oppgaver, vil det etterhvert bli en uholdbar situasjon og fryktelig dårlige rammenvilkår for våre bygder med tanke på vekst og utvikling som vi er helt avhengig av.
Angvik Bygdelag opplevde at møtedeltagerne etterhvert tok til seg alvoret i dette.


Fra en noe trykket stemning i starten, løsnet det opp utover møtet og det ble enighet om flere punkt. Hovedsakelig om prosessen videre, om å få ut informasjon til folket og om noen hovedpunkt vi skal ta med oss inn i forhandlinger. 
Vi ser det som en unik sjanse å få sikret en del hovedfunksjoner i et gitt antall år, samt at bygdene får sine hjertesaker prøvd inn i forhandlingene.

Etter det forestående forhandlingsmøtet med NMK og før innbyggerhøringene, ble det enighet om å arrangere et folkemøte for hele Indre. Dette skal arrangeres i Flemma Grendahus og her får alle ta del i bakgrunnen for søknaden og informasjon om forhandlingene med NMK, videre prosess med bl. a. innbyggerhøringer og det vil selvfølgelig bli lagt opp til spørsmål og innlegg fra  salen.. Vi vil også invitere Ordfører Knut Sjømæling til dette møte.
Eksakt dato og program for dette møtet vil bli annonsert.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar