8. mai 2017

Bygdamøte

Det blir avholdt årsmøte og bygdamøte i morgenkveld, tirsdag 9. mai på Bygdastuå kl. 20.

Program:

-Årsmøte i Angvik Bygdelag
-Årsmøte i Angvik Bygdastue

Etter årsmøtet legges det opp til bygdamøte med orientering og info om diverse saker, bl. a.

- Kommunereform - status
- Innspill til kommunen vedr. kommuneplan
- Informasjon fra organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset"
- Eventuelt 


Vel møtt!


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar