30. mars 2017

Årsmøte i Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue

Angvik Bygdelag og Angvik Bygdastue vil avholde sitt årsmøte torsdag 4. mai kl. 19.00 på Angvik Bygdastue.

Vanlige årsmøtesaker

Etter årsmøtene legges det opp til noen orienteringssaker som gjelder bygda. Mer info om dette kommer etterhvert.

Saker som skal behandles må være styret i hende senest 13. april.
Saker sendes til leder Terje Angvik, epost: terjeangvik@gmail.com.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar