19. januar 2011

Ny vannbrønn satt i drift

På grunn av lite grunnvannstand og generelt lite vann, har Angvik vassverk måtte gå til det skritt og grave ned en ny brønn. De vurderer også kontinuerlig og sette ned enda en.
Det er uvanlig lav grunnvannstand i år, så det måtte det gjøres tiltak for å sikre mer vanntilsig, sier de driftansvarlige Ketil Angvik og Ola Indergård.
Dette har ført til litt bedre tilsig med vann, men ennå er de bekymret for grunnvasstanden. De oppfordrer derfor enda til moderat bruk av vann av frykt for enda lavere grunnvannstand.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar