18. januar 2011

Sparebankstiftelsen Tingvoll


Det skal velges representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Tingvoll.


Din stemme avgjør:
Har du konto i Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll og har bosteds-/
forretningsadresse i Tingvoll og Gjemnes kommuner, kan du
være med å velge representanter til generalforsamlingen i
Sparebankstiftelsen Tingvoll. Vi skal videreføre sparebankens tradisjon
ved å dele ut inntil 30 % av vårt overskudd til lokale og allmennyttige
tiltak.Sparebankstiftelsen Tingvoll eier 10,16 % av egenkapitalbevisene i
Sparebanken Møre, og er med sin eierandel bankens største egenkapitalbeviseier.
Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre
egenkapitalbevis i Sparebanken Møre.
Vi skal fremover støtte frivillige lag, organisasjoner, enkeltpersoner og kultur
som gir viktige bidrag til et godt lokalmiljø i tidligere Tingvoll Sparebanks
virkeområde. Sparebankstiftelsen skal hjelpe til med å realisere ideer og
gjøre nødvendig utstyr tilgjengelig.
Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen
består av 10 representanter som blant annet velger styre.
I år skal det velges 2 representanter og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen.
Representantene velges for 4 år 2011 – 2014 og varamedlemmene for
1 år 2011.

Stemmeberettige og valgbare kandidater er kunder med bosteds-/foretningsadresse
i Tingvoll – og Gjemnes kommuner som de siste 6 måneder før kunngjøringen
av valget har hatt innskudd i Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll.
Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – én stemme.
Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomitè, og valgkomiteens
innstilling finner du på stiftelsens hjemmesider på Internett:
www.iTingvoll.no

Valgkomiteens innstilling er også utlagt i ekspedisjonen til Sparebanken
Møre, avdeling Tingvoll.
Valgmøte finner sted: Tirsdag 15. februar kl. 18.00 i Sparebankhuset 2. etg.

Postboks 115, 6630 Tingvoll - www.iTingvoll.no - Telefon: 91 32 04 11 - E-post: post@iTingvoll.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar