5. januar 2011

Fortsatt stort vassforbruk

Angvik Vassverk melder om fortsatt stort vassforbruk. Det går ut ca 82000 liter vann pr. dag, noe som er 10000 liter mer enn normalt forbruk.

Angvik Vassverk oppfordrer derfor abonnentene om å være bevisst på hva de bruker vann til, samt holde øyne og ører åpne for eventuelle lekasjer.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar