11. mai 2022

Angvik Bygdelag fikk gave fra Tingvoll-Stiftelsen

Kirsti Angvik, leder i Angvik
bygdelag, med sjekken sammen med
avtroppende sjef, Finn Moe Stene
(foto. Ola Indergård).
I gårsdagens utdeling av innvilgete gavemidler fra Tingvoll-stiftelsen, fikk Angvik Bygdelag kr. 125 000 til utbedring og bygging av klopp-sti fra skogsvegen og opp til gapahuken.

Prosjektet er tenkt for å skåne vegetasjonen til og fra gapahuken, samt gjøre den enda mer tilgjengelig. Opprinnelig søknad var på kr. 350 000, så dette var da en halvpart av omsøkte midler. Men, en fantastisk gave for å starte prosjektet.

Dette var for øvrig også Finn Moe Stene sin siste utdeling, da han pensjonerer seg til sommeren. Angvik Bygdelag takket derfor Finn for godt samarbeid og for alle de prosjekter som har blitt finansiert gjennom stiftelsen i bygda. En anselig sum penger til både kunstgrasbane, tur/elvasti med gangbru, ridebane, Fagerlia skisenter, gapahuk og flere større og mindre prosjekter rundt om.

Knut Henrik Rolland blir Finn sin arvtaker og starter i jobben fra sommeren. 

For øvrig fikk også både Fagerlia Bygdelag, Flemma Grendahus og Flemma IL gaver til forskjellige formål.


 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar