3. september 2020

Prosjekt Gapahuk - oppdatering

Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.
Her fra gapahuk-befaringa tidligere i år.Angvik Bygdelag fikk i mai måned tildelt 200000,- fra Sparebankstiftelsen Tingvoll, som skal brukes til å realisere våre planer om å bygge et utsiktpunkt/Gapahuk oppå Nessahammarn.


Det skal ikke legges skjul på at det har vært vanskelig å kunne enes om hva som skal bygges, og hvordan den skal se ut. Styret besluttet da å sette ned en prosjektgruppe, med fullmakter til å lande et forslag, som vi kunne bli enig om.Prosjekt gruppa består av følgende personer:

Terje Angvik

Svein Ola Indergård

Thomas Angvik

 Med en slik sammensetning, så sier det seg selv, at det heller ikke her var enkelt å komme frem til en skisse som vi alle kunne stille oss bak. Det vart litt ta og gi, men vi vart da tilslutt enige om hovedpunkta.

1. Gapahuken skal bygges av oss, og ikke kjøpes som et byggesett.

2. Bygget blir på ca. 3x6 m

3. Det blir bygd som en stavlaftkonstruksjon.

4. Det blir mønt tak, med like lange taksider.

5. Tak og vegger kles med bord

6. Det skal være tregulv inni Gapahuken.

7. Det skal være et ildsted inni Gapahuken, med pipe gjennom taket.

 

Svein Ola blir hovedansvarlig for byggeprosessen, som vil bli utført på følgende måte.

 

Vi velger å bygge ferdig Gapahuken nede på vårt lager på Næringsparken.

Den vil deretter bli demontert, og lagt på lager, til vi får mulighet til å kjøre opp materialene med snøscooter til vinteren.

Monteringsarbeidet starter deretter så snart som forholdene tillater det, stipulert til mai 2021.


Jeg er i dialog med veistyret, som eier veien oppover til Nessahammarn, og vil be styret der om tillatelse til å foreta lett vedlikeholdsarbeid på skogsbilvei, fra Lunningsplassen, der kjørbar vei ender idag, og til S- svingen, noen hundre meter videre oppover mot Nessahammarn. Her ønsker vi å foreta grøftrens, og ellers grave ned stikkrenner der det måtte være behov. Fra der vi tar av fra skogsveien, så blir det natursti, evt. klopper dersom det skulle vise seg hensiktmessig. Berørte grunneiere vil selvfølgelig både varsles, og tillatelser innhentes der dette er naturlig. Intet blir utført, uten grunneiers samtykke.

 

Vi ønsker å komme igang med dugnadsarbeidet allerede førstkommende tirsdag, den 8. sept. Arbeidet starter opp i vår lagerhall, lengst mot Nesset.

 

Bygda er full av tømrere, og det er derfor naturlig for oss, å spørre dem, først og fremst, om de vil være med på dette dugnadsarbeidet.

 

Vi ønsker at dette arbeidet skal gå hurtig fremover, med 3 dugnadskvelder i uka. Tirsdag-onsdag-torsdag.

 3 snekkerlag, med 4-5 snekkere.

 

Vi har ikke spurt noen enda, om de vil være med på dette, men vi håper på stor oppslutning, da dette vil være med på å bidra til enda større bolyst, og inspirason til kortreist tur i vårt nærområde, med nydelig utsikt over bygda og Tingvollfjorden.

 

Disse laga har vi satt opp:

 

Lag 1:  Svein Ola                   Lag 2: Terje                          Lag 3:  Thomas

            Tomek                                   Stein Morten                         Ola B.

            Ørjan                                     Kristian                                 Joakim

            Anders                                  Knut B.                                  Bjørnar

                                                                                                       Stephen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           på tirsdager, 1800-2100        på onsdager, 1800-2100       på torsdager.1800-2100

 

Byggeprosjektet er av begrenset omfang, og størrelse, og vi vurderer det derfor slik, at det ikke er hensiktsmessig med flere enn 4-5 arbeidere pr. kveld. 3-4 uker, så er Gapahuken ferdig...tror vi.

Utstyr som er nødvendig de første kveldene, er først og fremst motorsag, batteri eller eldrift. De som har, bør ta med dette.

 

På første dugnadskvelden tirsdag den 8. sept., starter vi opp arbeidet kl. 1800, og jobber frem til 2100, med en innlagt kaffipause selvfølgerlig. Svein Ola vil da presentere oss en arbeidsskisse, som vi har å arbeide ut ifra.

 

Håper på mange trivelige arbeidsøkter utover, i et flott lokale, der vi er helt uavhengig av været utenfor.

 

 

Terje Angvik

Leder

Angvik bygdelag 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar