12. mai 2014

17. mai


17.mai – Angvik skole

Tog fra skolen ca. kl 12.00
Barnehagebarna underholder
Leker på skoleplassen

Salg av pølse med brød, is,
brus, jus og kaffe

(Alt foregår ute)

Grunnlovsjubileet markeres videre i Torvikbukt (Gjemneshallen) kl. 16.0017.mai komiteen


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar