16. desember 2014

Ekstraordinært årsmøte i Angvik vassverk

Ekstraordinært årsmøte i Angvik vassverk
På grunn av pålegg fra Skatteetaten må Angvik Vassverk SA foreta noen tilføyelser til gjeldende vedtekter. Disse tilføyelsene/endringene må vedtas av Årsmøtet, og det må skje før årsskiftet.
Det blir derfor kalt inn til

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE MANDAG 22.12.2014. KL. 17.30 PÅ Angvik næringspark.

Sak: Endring av vedtekter.
Nytt punkt 2: Selskapets forretningskontor ligger i Gjemnes Kommune.
Nytt punkt 6: Andelsinnskuddene er p.t. på kr. 15 000,- De skal ikke rentebergenes og de skal betales tilbake i sin helhet ved utmelding.  
Nytt punkt 20: Årsoverskudd går til godskriving av foretakets egenkapital.                                                                                         
Tilføyelse til punkt 23, om oppløsning: Nettoformuen tilfaller Angvik Bygdelag.


Styret i Angvik Vassverk SA


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar