23. desember 2014

Støtt Angvik IL gjennom prosjekt tilhørighet

Støtt Angvik IL gjennom prosjekt tilhørighet
Kjell Inge Røkkes selskap TRG har i samarbeid med Molde Fotballklubb et ønske om  å bidra til økt aktivitet blant frivillige lag/foreninger og organisasjoner, og til økt engasjement og oppslutning på MFK sine hjemmekamper på Aker Stadion.  

TRG har lagt hele 25 millioner kroner i potten som de ønsker å dele ut til det frivillige lags-livet i regionen.

Ideen er enkel: Foreningen selger sesongkort på Aker Stadion og får tilført penger fra TRG for hvert solgte kort.   Alle vinner!! 


Angvik IL er nå godkjent forening for støtte fra Prosjekt tilhørighet. Hvis du ikke allerede har en klubb tilknyttet ditt sesongkort setter idrettslaget stor pris på om du knytter det opp i mot oss.

Som privatperson kan du kjøpe et sesongkort på Aker Stadion eller på www.moldefk.no og støtte klubben i ditt hjerte, uten at det koster deg en krone ekstra! Du kjøper sesongkort og gir beskjed om hvilken av klubbene i Prosjekt Tilhørighet du ønsker å støtte.  Jo mer du bruker ditt kort, jo mer penger får klubben i ditt hjerte. Maks utbetaling er samme sum som du betalte for ditt sesongkort!

Les mer om priser på Molde fotballklubbs hjemmesider
http://www.moldefk.no/ticket-information/article/1ay9x0kezxs4417nggaies9nya/title/sesongkortpriser-2015 

Med vennlig hilsen

Angvik IL


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar