28. november 2014

Bestilling av fiberabonnement

Slik tenker NEAS løsning for fibertilknytning, fra Saltboneset Tingvoll og
sjøkabel over fjorden til Angvik Næringspark. Derfra blir fiberkabelen
fordelt rundt om i bygda i luftspenn mellom gatelyspålene, eller graving.
Det går fort i svingene når det gjelder etablering av fiber til bygda.

Bygdelaget arrangerte onsdag 26. november infomøte på Bygdastuå, der ca 32 personer møtte. NEAS presenterte der mulig løsning for tilknytning samt sine produkter for bedrifts- og privatmarkedet. Det ligger nå an til å få realisert dette kanskje allerede neste år (2015). Men, da er det noen essensielle ting som må på plass.

Angvikbygda må tegne minimum 10 bedrifts abonnement (dette er nærmest på plass) og ca 50 privatabonnement for å kunne realisere denne utbygginga.Så må ett anleggsbidrag på kr. 500.000,- dekkes opp. Det er i første rekke Angvik Næringspark og alle bedriftene i bygda som har tatt initiativ til dette, så her håper vi på støtte fra kommunale RDA-midler. Dette jobbes det nå parallelt med.

Får vi på plass dette, kan vi, som tidligere skrevet, få fibertilknytning allerede iløpet av neste år. Men, det må også en stor dugnadsinnsats til for å spre fiberkabelen rundt om i bygda, noe vi har stor tro på å skulle få til.

Når det gjelder privatmarkedet, fikk vi inn ca 25 bestillinger allerede onsdag kveld. Når prisen for internett og TV-pakke blir billigere pr. mnd enn løsninger de fleste har idag, ga dette stor respons. Det må også tas med at forsyningssikkerheten med denne løsningen er i en helt annen klasse enn dagens løsning, samt alle de muligheter som følger med fiberteknologi. Dette er framtidens beste teknologiløsning!


I tillegg til månedsabonnementet, kommer en påkoplingsavgift på kr. 3990,-. pr. husstand

For mer info om produktene, klikk her:
http://neasbredband.no/produkter/fullt-hus/fullt-hus/

Det blir nå lagt ut bestillings-skjema på Bunnpris Angvik. Ber om at alle som er interessert i dette fyller ut skjemaet, og leverer inn dette der.0 kommentarer:

Legg inn en kommentar