19. mai 2013

Sparebankstiftelsen Tingvoll med solid støtte til bygdelaget

Turveg-general, Ola Indergård, tok turen over fjorden tirsdag 14. mai for å hente med seg en sjekk på hele kr 70 000,- da sparebankstiftelsen hadde sin årlige utdeling av midler.

Det er etter en søknad inn til Sparebanstiftelsen Tingvoll, vedrørende turvegen som er planlagt fra hotellet, over elva ved næringsparken og opp Sandadalen, at bygdelaget fikk tilslaget på disse midlene.
Dette kommer meget godt med, også selv om vi skulle få tilslaget på tippemidler, sier Ola.Tippemiddelsøknaden blir også behandlet i disse dager, og han venter spent på resultatet derfra. Han og resten av prosjektgruppa har lenge holdt på med planlegging av denne vegen, og er nå meget tilfreds med at en snart kan komme igang skikkelig med prosjektet.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar