22. mai 2013

Angvikskogen tilbake på lokale hender

Stig O. Jacobsen sikret seg den ca 6000 daa store teigen, og var eneste budgiver da Statskog la ut skogseiendommen mellom Angvik og Åbakkan  for salg. Dermed er skogen igjen tilbake på lokale hender etter å ha vært i statens eie i over 100 år.
Det var etter at Statskog sikret seg de store skogseiendommene til Borregaard Skoger i 2010, det ble vedtatt på et ekstraordinært foretaksmøte i Statskog, at de skulle selge unna de spredte skogeiendommene rundt om for å effektivisere skogsdriften.Eiendommen som nå er solgt, tilhørte Angvikgardene og dels Åbakkgarden fra gammelt av, men ble solgt til staten på slutten av 1800-tallet. Stig er etterkommer av både Angvikgardene og Åbakkgarden, og vi skjønner det ligger noen sterke familiebånd i f. m. kjøpet.

Kjøpet er todelt. På den ene side forvalte den skogen som står der idag,  og på den andre side sikre jaktrettigheter med tanke på  reiselivssatsingen og hotellet i bygda, sier Stig. Etter det Angvikposten kjenner til lå prisantydningen fra Statskog på 3,7 mill., noe som også ble kjøpssummen. Jeg var i budprosessen i dialog med noen av de lokale gårdene i bygda, slik at vi ikke lå og bød oppå hverandre. Da de ga grønt lys, la jeg inn et budet jeg fikk tilslaget på. Da viste det seg også at jeg  var den eneste budgiveren.

Det betyr mye at de som besitter gårdene i bygda i dag og som tidligere eide skogen, ga full støtte til igjenkjøpet. De angvikske-skoger har i så måte kommet hjem igjen, humrer Stig O. Jacobsen.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar