12. september 2018

Styremøte i Angvik Bygdelag

Angvik Bygdelag avholder styremøte onsdag 19. september, der følgende saker står på agendaen:

Sak 1. Styrekonstituering

Sak 2. Ref. fra årsmøtet

Sak 3. Grensejustering. Status.

Sak 4. Flemma grendahus. Status.

Sak 5. Bygdeutvikling. Ideer om ting vi bør forsøke å oppnå i året som kommer.

Sak 6. Evt.


Er det innspill eller saker DU mener skal tas opp i Bygdelaget, kontakt leder Terje Angvik på epost terje@angvikbyggkompani.no, eller tlf, 907 22 548.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar