2. mars 2018

Fremtidige utbyggingsområder i bygdaKommunen er i sluttspurten med arealdelen i kommuneplanarbeidet, og det betyr nye og spennende utbyggingsområder i bygda. Det er lansert nye områder på det som er markert med rød sirkel på kartet.
Det har nå vært en offentlig høring av planforslaget, og for Angvik sin del ser det ut som vi slipper unna innsigelser i større grad. Den eneste innsigelsen p. t. er fra Statens vegvesen på et næringsareal over fylkesvegen for butikken, nedenfor sagbruket. Ellers ser det ut som om alle de områdene som er foreslått kommer med.

Dette er et viktig stykke arbeid som betyr mye for framtidig utvikling. Angvik bygdelag har sammen med en del grunneiere stått for mange av innspillene og fulgt opp arbeidet med kommunen. Det å ha tilgang på boligareal, næringsareal etc. betyr at en tar sikte på å bosette flere, ansette flere og utvikle bygdesamfunnet videre.

Det er et mål å ferdigstille kommuneplanen i løpet av året og da har bygda mye å tilby når det gjelder bolig- og næringsareal for fremtidige generasjoner. En kan også legge til at vi er heldig stilt som hverken har rasutsatte områder, flomutsatte områder eller andre natur- og miljøforhold som kan stikke "kjepper i hjulene" for nye planlagte områder. Angvik er rett og slett en trygg plass å leve og bo!

Det er ting på gang i noen av områdene allerede, så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg framover.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar