10. november 2015

Info fra Angvik treningssenter

Angvik treningssenter er et dugnadsdrevet treningssenter beliggende på Angvik Næringspark. Det er et prosjektstyre under Angvik Bygdelag som står for driften.

Det har i den senere tiden dabbet av med interessen, og det er med en viss bekymring om videre drift ved senteret vi nå går ut med en oppfordring om å støtte opp ved å kjøpe sesongkort, helår eller halvår, eller dropin.

Det må være økonomi i å drive dette videre, eller så kan det være fare for at tilbudet ikke er der lengre. Vi håper på fortsatt interesse for tilbudet og at både nye og gamle kunder støtter opp. Kort og nøkkelbrikke kjøpes på Bunnpris Angvik.


Prisene er uforandret.

Helårskort kr. 2500,-.
Halvårskort kr. 1800,-.
Dropin kr. 100 pr. gang.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar