4. november 2015

Å hal i og dra.... Fiberen kommer

Kabeltrekkeravdelinga i Bygdavesenet (Lasse, Ola og Ketil) er i full gang med å legge hovedføringene for fiberkabelen fra landinntaket ved næringsparken til resten av bygda.

Ved gangbrua er det allerede lagt ned trekkrør i f. m. etablering av lys, så arbeidet nå er å grave seg bort langs stranda til brua. Ellers skal de også videreføre trekkkabelen oppe ved butikken og etablere hovedføringsgrøft nedenfor boligene oppi Plassavegen.

Hva skulle vi har gjort om vi ikke hadde hatt disse karene i bygda....? Vi bare spør.

Båten som skal legge sjøkabelen er som tidligere skrevet, noe forsinket, men siden alt av spredenettarbeidet pågår for fullt taper vi ikke så mye tid uansett.

Målet er fiber i alle hus til jul!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar