25. november 2015

Fiber-info

Fiber info!
Da er sjøkabelen kommet på plass og resterende arbeid i f. m. spredenettet skal fullføres.

Fiberteam kommer den 7. desember med et installasjonslag for å starte arbeidet med installering i bygda. De kopler da på sjøkabelen og går i første omgang i gang med bedriftene.

Skal vi få det på plass til jul er det viktig at alle forbereder seg best mulig slik at dette skal gå effektivt.

De som ønsker å få gravd ned fiberkabel fra eget hus til nærmeste lysstolpe (ref. tidligere utlagt kart på Bunnpris), må gjøre dette før denne dato. Trekkerør for nedgraving finnes på næringsparken. De som tar det inn via luftstrekk, trenger ikke foreta seg noe. Men, det er greit å tenke over hvor dere vil plassere hoved koplingsboksen i huset.

Et naturlig punkt i huset er ved TV`en. Øvrige avklaringer tas med fiberteam når de dukker opp for installasjon.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar