3. oktober 2014

Turvegen opp Sannadalen er kommet godt i gang igjen

Oddbjørn Målø hos maskinentreprenør John Aspaas, i
passiar med leder av prosjektgruppa, Ola Indergård.
 (Foto: Vegard Indergård)
Prosjektet med turveg opp Sannadalen, eller "Trinn II", som prosjektgruppa kaller det, er kommet godt i gang igjen.

Oddbjørn Målø har grovplanert store deler av traseen, mens Ketil Angvik og Ola Indergård fyller på med grus.

Det utredes også om en nå skal legge tilrette for litt belysning langs vegen, da det på sene høstkvelder kan bli litt mørkt å ferdes.

Om den ferdigstilles på denne siden av årsskiftet, kommer an på den økonomiske situasjonen og om vær og føre-forhold tillater det.
Turvegen snirkler seg opp langs Sannabekken, og vil bli et
flott rekreasjonsområde når den står ferdig.
(Foto Vegard indergård)

Turvegen havner tilslutt oppe ved butikken.
 (Foto: Vegard Indergård)
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar