1. oktober 2014

Styremøte i Angvik Bygdelag

Leder i Angvik Bygdelag, Bjørnar Danielsen, har satt opp ei
prioriteringsliste for bygdalagets arbeid framover
      Styret i Angvik Bygdelag hadde styremøte igår tirsdag, og agendaen for møtet var å vedta ei prioriteringsliste for prosjekter fremover.

      Prosjektene bygdelaget skal arbeide med framover er; 
  • Boligprosjekt
Prosjektgruppe: Vegard (leder), Stig O. og Kjetil G.


  •           Tursti Sandadalen (tidligere nedsatt prosjektgruppe fortsetter arbeidet)
  •       Sykkelsti – Heimsetra
Bjørnar får ansvaret for å starte opp prosessen igjen.

Det vil ellers bli fulgt opp prosjekter som er igang.


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar