18. april 2013

Årsmøtet i Angvik vassverk


Årsmøtet ble avholdt 16.04. på Bygdastua.
Styret for neste år:    
Ketil Angvik, leder
Roger Rausand, styremedl.
Ola Indergård, styremedl.

På grunn av usedvanlig lav grunnvannstand i vinter, har styret sett seg nødt til å foreta utbygging av vassverket. Dette er nå gjennomført, og alle basseng er igjen fulle. Vi står dermed også sterkere i forhold til videre utvikling i bygda, med større vannbehov. 

Men utbygging koster penger. Derfor besluttet Årsmøtet å legge på vassavgifta kr 500 pr år. Ny avgift blir da kr. 2600,- + mva. altså totalt kr. 3250,-. Vassavgifta er for øvrig ikke vært endret siden 2007. Selv med denne økninga mener vi å kunne levere svært billig vatn, og fortsatt med vatn av god kvalitet.

Styret i Angvik Vassverk SA


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar