29. mars 2012

Årsmøtereferat Angvik Vassverk


Årsmøte i Angvik Vassverk ble avholdt på Bygdastua torsdag 28.03. Av årsmeldingen går det fram at det har vært stor aktivitet gjennom året:                                                 
-Utvidelse av vannkilde,
-Skifting av defekte pumper,
-Bygging av pumpehus,
-Utskifting av tak over vannbasseng,
-Legging av ny jordkabel, Vollan
         -Oppsetting av 11 nye punkt, gatelys.


Etter nye nasjonale bestemmelser må Vassverket endre selskapsform.
Angvik Vassverk A/L endrer organisasjonsform til Samvirkeforetak, og endrer navn til Angvik Vassverk SA.. Vedtektene må endres i tråd med dette til neste årsmøte.

Vassavgift for 2012: Uendret, kr. 2100 + mva. = kr. 2625
Gatelysavgift: Opp kr 50  til  kr 300 + mva.     = kr.   375  


Tillitsvalgte for 2012 blir:
         Styre: Ketil Angvik, leder
                   Ola Indergård
                   Roger Rausand
         Vararepr. Lars Brakstad
                   Thomas Angvik
                   Anders Danielsen
         Revisorer: Bjørnar Danielsen
                   Jan Ketil Duaas
         Valgkomite: Svein Aspås
                   Helmer Sørvik
                   Øystein Angvik


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar