4. februar 2011

Turn og lek i gymsalen


Vi starter opp ei gruppe for turn/lek aktiviteter for barn. For å kunne tilpasse opplegget best mulig etter motorisk utvikling, kan det ikke være for stort sprang i alder. De som kan delta må være født mellom 2003-2006. Det kan senere bli aktuelt med flere aldersgrupper.

Her skal vi kose oss med leikprega aktiviteter, som bidrar positivt til den motoriske utviklingen.

Tid og sted: Gymsalen i Angvik skule, tirsdager kl. 18:00
Obs, obs!! Oppstart fra tirdag 15. februar.

For Angvik idrettslag, Ingun Havdal


0 kommentarer:

Legg inn en kommentar