4. februar 2011

Årsmøte og kunstgrasbaneinfo


Angvik IL avholder årsmøte onsdag 23. februar kl 20.00 på Bygdestua
Saker:
- Årsmelding
- Regnskap
- Kontingent
- Valg
- Eventuelt
Forslag til saker må være styret i hende innen søndag 20. februar.

Etter årsmøtet blir det info om kunstgrasbaneprosjektet, der det nå er stiftet et eget selskap som skal være utbygger av anlegget. Møt opp for mer info rundt prosjektet.

Styret i Angvik IL

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar