15. mai 2024

Angvik Bygdelag fikk kr 450 000,- i gave fra Tingvollstiftelsen

Ola Indergård tok turen til Tingvoll og kom tilbake
med en fet sjekk.
Angvik Bygdelag fikk i årets gaveoverrekkelse fra Tingvollstiftelsen kr. 450 000,-. Gaveoverrekkelsen fant sted på Tingvoll Fjordhotell tirsdag 14. mai, der det ble delt ut til sammen over 5 millioner til gode formål på Tingvoll og indre deler av Gjemnes.

Angvik Bygdelag søkte om midler for istandsetting og vedlikehold på gangbroa som går over elva mellom hotellet til næringsparken.

Dette må gjøres av fagkyndige folk og dermed blir også kostnadene deretter. Bro-fundamentene fikk hard medfart etter ekstremværet Gyda i januar 2022, og siden det ikke var noe å hente hos naturskadefondet, var det absolutt kjærkomment at Tingvollstiftelsen ga grønt lys for søknaden bygdelaget hadde sendt inn. For øvrig var Tingvollstiftelsen den største bidragsyteren da tursti- og gangbro-prosjektet ble bygget i sin tid. 

Nå var det tid for å vedlikeholde det som har blitt en populær og mye brukt gang- og sykkelveg over elva. 

Tusen takk til Tingvollstiftelsen! 

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar