9. februar 2021

Melding fra Angvik vassverk

Angvik Vassverk.

På grunn av den lange kuldeperioden synker grunnvannstanden. Abonnentene bes derfor om å være nøktern i bruk av vatn. Det er ingen fare ennå, men det kan se ut som kuldeperioden vil vare lenge.

Videre bes de med ferie/fritidshus om å passe på når det blir mildvær igjen, at ikke frosten har ødelagt rør.

Mvh styret.

 0 kommentarer:

Legg inn en kommentar